X
BİZİ TAKİP EDİN
NE ARAMIŞTINIZ ?
DİLİ SEÇİNİZ.
TR
EN
ÇEVRE SAĞLIK İŞ GÜVENLİĞİ

 ÇEVRE ve İŞ SAĞLIĞI GÜVENLİĞİ POLİTİKASI 

TEI, insana, çevreye değer ve güven vererek geleceği tasarlar ve her şeyin hakkını vererek mükemmel sonuçları hedefler. Bu doğrultuda insanın ve çevrenin, sağlık ve güvenlik açısından korunmasını, proaktif yaklaşımla ve sürekli iyileştirmeyi hedefleyen bir yönetim sistemiyle, işinin entegre bir parçası olarak, organizasyonun her kademesinin ve paydaşlarımızın katılımı ile faaliyet alanının tümünde ele almak TEI’nin politikasıdır.

Bu politika çerçevesinde, değerlerimizle uyum içerisinde olan temel ilkeler benimsenmiştir:

1. Kurallara Uyum:

Çevre ve iş sağlığı güvenliği alanında ulusal mevzuata ve diğer şartlara uyar, sektörüyle ilgili uluslararası kurallara riayet eder ve sistematik olarak uygulamasını yapar.

2. Risklerin Yönetilmesi:

Çevre ve iş kazaları ile meslek hastalıklarını sıfır noktasında tutabilmek için tüm süreçlerimizde ve değişim yönetimi kapsamında yapılacak yeni uygulamalarda, tehlike kaynakları ve riskler ile çevre boyut ve etkilerini belirler ve bu riskleri / etkileri azaltabilmek için aksiyon planlarını hazırlar.

İş kazası ya da meslek hastalığının önlenmesi, sağlık ve güvenlik risklerinden korunma, sağlık ve güvenlik koşullarının iyileştirilmesi amacıyla, çalışan, ziyaretçi, müteahhit personeli ve stajyerlere işin riskine en uygun kişisel koruyucu donanımı sağlar ve toplu korunma tedbirlerine kişisel korunma tedbirlerine göre öncelik verir.

Çalışma ortamının fiziksel, kimyasal ve biyolojik etkileri ve riskleri göz önünde bulundurularak sağlık gözetimini yürütür.

3. Çevre ve Enerji Yönetimi:

Atıkların, kaynak kullanımının, doğal kaynakların ve enerjinin birim tüketiminin azaltılması ile çevreye olan etkinin azaltılması için çalışır.

4. Acil Durum Yönetimi:

Acil durum önleme başta olmak üzere, müdahale için planlar hazırlar, müdahale edecek bir yapılanma oluşturur, planı uygular ve gözden geçirir.

5. Bilinçlendirme ve Eğitim:

Çevre ve İş Sağlığı Güvenliği kapsamında çalışanlarımıza, ziyaretçi, tedarikçi ve müteahhit personel ile stajyerlere eğitimler vererek farkındalığı artırır, çalışan ve paydaşları bilinçlendirir. Bu sayede çevre ve iş sağlığı güvenliği kültürünü oluşturup benimsenmesini sağlar.

6. Performans Yönetimi:

Çevrenin korunmasına, organizasyonda yer alan çalışanların sağlık ve güvenliğinin sağlanmasına yönelik yapılan faaliyetlerin performansı sürekli iyileştirme bakış açısıyla düzenli olarak  izlenir ve ölçülür.

 

SERTİFİKALARIMIZ
 

 

ISO14001
 
  OHSAS18001